4 Thực tiễn Tốt nhất về Tài khoản Xây dựng

Giống như mọi ngành khác ở Vương quốc Anh, ngành xây dựng dựa trên nền tảng vững chắc về kế toán có năng lực. Nếu không có kế toán, hầu hết các dự án hiện đại sẽ vượt quá ngân sách, đến muộn, hoặc có khả năng không thành hiện thực.

Nếu bạn đang làm việc trong ngành kế toán, thì có một số quy tắc cần lưu ý. Chúng ta hãy xem xét bốn trong số các phương pháp hay nhất quan trọng nhất.

Chi phí việc làm

Phương pháp kế toán này cho phép theo dõi hiệu quả các khoản lãi, lỗ và chi phí tổng thể theo thời gian. Điều này có thể được chia thành ba loại lớn, đó là: lao động, vật liệu và chi phí. Đến lượt mình, mỗi danh mục này vẫn có thể được chia nhỏ hơn nữa. Thông thường, điều này được thực hiện với sự trợ giúp của dịch vụ tư vấn bên ngoài.

Giao dịch hàng ngày

Một kế toán giỏi sẽ có thể ghi lại tất cả các giao dịch diễn ra trong một ngày nhất định theo cách rõ ràng và dễ hiểu đối với những người xem hồ sơ sau này. Ngày nay, các hồ sơ loại này được lưu giữ bằng phần mềm bảng tính hoặc sử dụng phần mềm kế toán chuyên dụng hơn.

Đối chiếu giữa ngân hàng và nhà cung cấp

Sự khác biệt về hóa đơn lý tưởng nên được phát hiện càng sớm càng tốt. Điều này sẽ cho phép hành động khắc phục được thực hiện và đảm bảo rằng các vấn đề lặp lại không thể gây hại quá mức. Đây là một vấn đề đơn giản để đối chiếu các báo cáo do nhà cung cấp cung cấp với báo cáo do ngân hàng của bạn cung cấp. Nếu cả hai không khớp, doanh nghiệp đang trả quá nhiều (hoặc trả thấp). Cho dù đây là hậu quả của lỗi hay cố ý sơ suất, điều quan trọng là phải xác định được những sai lệch đó.

Chọn nhà cung cấp bảng lương phù hợp

Bảng lương xây dựng có thể rất phức tạp. Một dự án quy mô vừa phải có thể liên quan đến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người, bao gồm các nhà thầu làm những công việc rất khác nhau và làm việc theo giờ rất khác nhau. Hơn nữa, hình dạng của lực lượng lao động của bạn có thể thay đổi hoàn toàn khi dự án tiến triển từ tuần này sang tuần khác. Ví dụ, thợ lát gạch và thợ thạch cao không thể làm việc trên cùng một phần tường cùng một lúc.

Việc phối hợp và trả lương kịp thời cho những người này sẽ đảm bảo rằng bạn có thể tin cậy vào họ trong tương lai và rằng công ty phát triển một danh tiếng là dễ dàng làm việc. Việc phát triển các thông lệ kế toán phù hợp, được hỗ trợ bởi phần mềm tường phí phù hợp, sẽ cho phép thực hiện các điều chỉnh nhỏ khi cần thiết và các sai sót được sửa chữa. Nếu không có loại phần mềm này, các dự án lớn hơn thường không thể được giao đúng thời hạn và trong phạm vi ngân sách.

#Thực #tiễn #Tốt #nhất #về #Tài #khoản #Xây #dựng

Trả lời