Nhà tuyển dụng xây dựng: Kết hợp nhân viên với nhà tuyển dụng

Cho dù bạn đang tìm kiếm một công việc trong lĩnh vực xây dựng hay bạn cần đảm nhiệm vai trò xây dựng trong công ty của mình, thì một công ty tuyển dụng xây dựng có thể là câu trả lời. Nếu bạn là một công nhân xây dựng có tay nghề cao, bạn có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một công ty cần kỹ năng của bạn. Nếu bạn là một công ty xây dựng, việc tìm được một nhân viên có kỹ năng phù hợp cho một công việc cụ thể, cho dù là tạm thời hay lâu dài có thể là một việc cực kỳ khó khăn. Dưới đây là cách cả hai mặt của đồng tiền việc làm có thể được hưởng lợi từ các dịch vụ của một nhà tuyển dụng xây dựng.

Công việc xây dựng tạm thời

Đôi khi, rất khó để xác định xem một nhân viên và một người sử dụng lao động có hợp nhau hay không. Bạn cố gắng xác định sự phù hợp bằng cách đọc sơ yếu lý lịch và phỏng vấn các ứng viên tiềm năng, nhưng thông thường, bạn không biết họ sẽ làm việc như thế nào cho đến khi họ được nhận việc. Và nếu không, bạn phải bắt đầu lại toàn bộ quá trình. Các ứng viên công việc đang ở một vị trí tương tự. Họ phải đặt mình trong ánh sáng tốt nhất có thể, hy vọng lý lịch của họ sẽ được lựa chọn trên tất cả những người khác và việc lặp lại quá trình này có thể trở nên rất cũ.

Một công ty tuyển dụng bỏ qua hầu hết quy trình đó cho cả người sử dụng lao động và người lao động. Khi một công ty xây dựng cần một nhân viên với một bộ kỹ năng cụ thể, họ chỉ cần gửi một nhân viên đến công trường đã được kiểm tra để đảm bảo rằng họ sẽ đáp ứng được nhu cầu. Và, bởi vì họ chỉ phải thuê một nhân viên tạm thời, họ có thể gửi nhân viên đó trở lại bất kỳ lúc nào nếu việc đó không hiệu quả. Mặc dù điều này có vẻ khắc nghiệt đối với nhân viên, nhưng thực sự không phải vậy.

Nhân viên cũng muốn được đặt vào một tình huống tốt và không muốn ở lại một công việc không phù hợp. Nếu một trong hai nhân viên hoặc công ty quyết định rằng công việc đó không hiệu quả, nhà tuyển dụng sẽ bắt đầu tìm kiếm một vị trí khác cho nhân viên và sẽ cử một ứng viên khác đến công trường thay cho họ. Mọi người đều có được những gì họ muốn trong khung thời gian mà họ muốn.

Công việc xây dựng vĩnh viễn

Một nhà tuyển dụng xây dựng cũng có thể tìm được nhân viên cố định. Cho dù một công ty muốn thuê một người đã được sắp xếp với họ tạm thời hoặc họ muốn thuê một người vĩnh viễn ngay từ đầu, một nhà tuyển dụng có thể giúp xác định người phù hợp cho vị trí. Họ sẽ đảm bảo nhân viên mà họ đảm nhận có tất cả các kỹ năng cần thiết để thành công trong vai trò và họ sẽ đảm nhận các công việc tốn thời gian như kiểm tra lý lịch và thử nghiệm ma túy.

Tùy thuộc vào nhu cầu của công ty, cơ quan tuyển dụng có thể giữ nhân viên trong kế hoạch phúc lợi của họ trong thời gian cần thiết, thậm chí là vĩnh viễn. Tất nhiên, đây sẽ được trình bày như một nhiệm vụ dài hạn chứ không phải là một vị trí cố định, nhưng quan điểm là cơ quan tuyển dụng có thể xử lý tất cả các tình huống tuyển dụng, từ nhiệm vụ ngắn hạn đến nhiệm vụ dài hạn, đến nhiệm vụ không có ngày kết thúc. Sự linh hoạt này mang lại lợi ích cho cả công ty xây dựng và nhân viên.

Sự kết luận

Bất kể công ty bạn cần đảm nhiệm vai trò xây dựng nào hoặc bạn muốn theo đuổi vai trò xây dựng nào với tư cách là một ứng viên tuyển dụng, công ty tuyển dụng xây dựng có thể đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn. Tại sao lại dành thời gian giới hạn của bạn để tìm kiếm công việc hoặc ứng viên phù hợp trong khi nhà tuyển dụng có thể làm điều đó cho bạn?

#Nhà #tuyển #dụng #xây #dựng #Kết #hợp #nhân #viên #với #nhà #tuyển #dụng

Trả lời